Kurz angličtiny pro mírně pokročilé

pro ty, kteří si již osvojili slovní zásobu okolo 1 000 slov i základní
     gramatiku a chtějí si své znalosti prohloubit.

Ve školním roce 2017-2018 v úterý 18.30 – 20.00 

Cíle:
zdokonalovat dovednosti mluvení, poslech, psaní a čtení, dosáhnout úrovně B1
     (zkouška PET Britské rady), tj. „Snažím se udržovat konverzaci
     a vyjadřovat své myšlenky.  Připravuji se na řešení situací a problémů i tam,
     kde se mohu setkat s něčím jazykově nepředvídatelným.“

Učebnice Maturita Solutions Pre-intermediate nakladatelství Oxford University Press.

Slovní zásoba: (lekce 1 – 7) dalších asi 800 základních slov a slovních spojení, tj. celkem až 2100, (lekce 8 – 14) přibližně 730, tj. celkem kolem 2830 základních výrazů.

Témata a situace: (1 – 7) seznamování a dorozumívání se, mezilidské vztahy, způsob života v různých částech světa, problémy a jak je řešit, nakupování, plány do budoucna, cestování a život v jiných zemích, životní hodnoty, hudba, knihy a sport jako náplň života,
(8 – 14) zaměstnání a pracovní prostředí, oblíbené turistické destinace a odlišné kultury, zdraví a nemoc, život ve více či méně vzdálené budoucnosti, konfrontace různých životních stylů dříve a dnes, pocitově výjimečných situací, převratných vynálezů a objevů, představ a snů, nadpřirozených i každodenních situací, lidí žijících jinak než my.

Gramatika: opakuje základní časy, otázky a slovesa have/have got, učí používat minulý čas prostý a průběhový, členy, základní slovesné vazby, stupňovat přídavná jména, vyjadřovat množství, budoucí čas, předpřítomný čas prostý i průběhový, záměry, předpovědi.

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.