Kurz angličtiny pro mírně pokročilé A2-B1

pro ty, kteří již umějí komunikovat se slovní zásobou více než 1500 slov, zvládli
      veškerou základní gramatiku a chtějí si své znalosti a dovednosti dále upevňovat.

Ve školním roce 2023-2024 v úterý 18.30 – 20.00 

Cíle:
zdokonalovat dovednosti mluvení, poslech, psaní a čtení, dosáhnout úrovně B1
(Cambridge zkouška PET), tj. „Snažím se udržovat konverzaci a vyjadřovat své myšlenky. Připravuji se na řešení situací a problémů i tam, kde se mohu setkat s něčím jazykově nepředvídatelným.“

Učebnice Maturita Solutions Intermediate nakladatelství Oxford University Press

Slovní zásoba: rozšířena o dalších asi 900 slov, další frázová slovesa a tvoření slov

Témata a situace: móda a oblékání, emoce a pocity, svět práce a zaměstnání, lidské tělo, nemoci a zranění, svět počítačů, vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu, (ne)porozumění, vysvětlení zdravotních problémů ad.

Gramatika: opakuje a rozvíjí všechny základní časy, čas předminulý, vztažné věty, nepřímá řeč

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.