Kurz pro pokročilé B2-C1

pro ty, kteří mají zájem udržovat si získané znalosti a dovednosti, nadále si rozšiřovat anglickou slovní zásobu, chtějí se nebát číst anglické texty - knihy, články v časopisech a novinách

Ve školním roce 2023-2024 v pondělí 18.30 – 20.00

Cíle:
upevňovat získané dovednosti a prohlubovat dosavadní znalosti úrovně B2 a rozvíjet je k úrovni C1, ať s cílem Cambridge zkoušky, nebo jen pro svůj osobní či profesní rozvoj.
Jít dál: „Mluvím a čtu s jistotou, nebojím se, že neporozumím, když se objeví mně neznámé slovo, umím si odvodit z kontextu. Vyhledávám komunikační situace, baví mě to a vím, že získávám další lidský rozměr.“

Učebnice English File 3rd edition Upper-intermediate nakladatelství Oxford University Press 

Slovní zásoba: zaměřena na rozvoj oblasti frázových spojení, kolokací, slovotvorby, idiomů a hovorových výrazů

Témata a situace: formální a neformální projev, hovorový jazyk, rozhovor, výměna názorů na všední i aktuální témata

Gramatika: opakování – časy, neurčitost, neformální výrazy, činný a trpný rod, množství, členy, způsobová slovesa, vztažné věty, vyjadřování minulých dějů, zvyklostí, domněnek, podmínky

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.