Kurz pro pokročilé II

pro ty, kteří mají zájem udržovat si získané znalosti a dovednosti, rozšiřovat si anglickou slovní zásobu nad dosavadních okolo 3500 slov, chtějí se naučit nebát se čtení anglických knih

Ve školním roce 2017-2018 v pondělí 18.30 – 20.00

Cíle:
upevňovat získané dovednosti a prohlubovat dosavadní znalosti, získat úroveň B2, příp. vyzkoušet úspěšnost u zkoušky FCE – zkoušce Britské rady na úrovni maturitní zkoušky. Jít dál: „Mluvím a čtu s jistotou, nebojím se, že neporozumím, když se objeví mně neznámé slovo, umím si odvodit z kontextu. Vyhledávám komunikační situace, baví mě to a vím, že získávám další lidský rozměr.“

Učebnice Objective First Certificate Student´s Book
a cvičebnice Objective First Certificate Workbook with Answers

Slovní zásoba: přibližně 1 000 nových výrazů, tj. celkově téměř 5 000 slov a slovních spojení, se zaměřením na specifika hovorového jazyka, výslovnost a intonaci mluveného projevu.

Témata a situace: neformální projev ústní i písemný, život v cizině, žádám o práci, CV, jiný životní styl, filmy a knihy, inzeráty, značkové zboží, čtu noviny, vyprávím příběh, jak být zdvořilý, jak telefonovat, jak psát email, jak pronést řeč, vztahy a životní situace běžné i výjimečné, způsob života, návyky, neobyčejné zážitky a vzpomínky, řešení problematických situací,

Gramatika: opakování – časy, neurčitost, neformální výrazy, činný a trpný rod, množství, členy, způsobová slovesa, vztažné věty, vyjadřování minulých dějů, zvyklostí, domněnek, podmínky.

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.