Kurz pro pokročilé B1-B2

pro ty, kteří mají zájem udržovat si získané znalosti a dovednosti, rozšiřovat si anglickou slovní zásobu nad dosavadních okolo 3500 slov, chtějí se naučit nebát se čtení anglických knih

Ve školním roce 2023-2024 ve středu 16.30 – 18.00

Cíle:
upevňovat získané dovednosti a prohlubovat dosavadní znalosti, až k úrovni B2, příp. vyzkoušet úspěšnost u Cambridge zkoušky FCE. Jít dál: „Mluvím a čtu s jistotou, nebojím se, že neporozumím, umím si odvodit neznámé slovo z kontextu. Vyhledávám komunikační situace, baví mě to a vím, že získávám další lidský rozměr.“

Učební materiály pro rozvoj komunikačních dovedností, poslechu a čtení na úrovni intermediate až upper-intermediate

Slovní zásoba: rozšiřována o slovní spojení a frazeologii daných tematických oblastí

Témata a situace: neformální projev ústní i písemný, život v cizině, žádám o práci, CV, jiný životní styl, filmy a knihy, inzeráty, značkové zboží, čtu noviny, vyprávím příběh, jak být zdvořilý, jak telefonovat, jak psát email, jak pronést řeč, vztahy a životní situace běžné i výjimečné, způsob života, návyky, neobyčejné zážitky a vzpomínky, řešení problematických situací

Gramatika: opakování – časy, neurčitost, neformální výrazy, činný a trpný rod, množství, členy, způsobová slovesa, vztažné věty, vyjadřování minulých dějů, zvyklostí, domněnek, podmínky

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.