Kurz angličtiny pro pokročilé začátečníky A1-A2

pro zájemce, kterým nestačí jen základy, ale chtějí svou angličtinu rozvinout,
     aby si mohli popovídat nebo porozumět jednodušším textům. 

Ve školním roce 2023-2024 ve středu 18.15 – 19.45

Cíle lektorky:
          upevnit jazykové základy a rozvinout je 
          podpořit samostatnost v komunikaci 
          vést k dovednostem v písemném projevu 
          podněcovat k samostatnému čtení a poslechu 
          prohlubovat zájem o kulturu a tradice anglicky mluvících zemí 

Cíle studentů: 
          dosáhnout úrovně A2, vydat se k úrovni B1, tj. „Nebojím se mluvit,
               nemám strach se zeptat, když nevím, neřeším, že udělám chybu.
               Angličtina mě baví, dává mi nové možnosti a otevírá svět.“

Učebnice English File 3rd edition Pre-intermediate nakladatelství Oxford University Press 

Slovní zásoba: obohacena o dalších přibližně 900 slov, frázová slovesa, slovotvorba ad.

Témata a situace: vzhled a vlastnosti člověka, dovolená, nakupování, domácnost, 
sport, vzdělání ad. 

Gramatika: pořádek slov, průběhové časy, vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas, 
stupňování přídavných jmen, gerundium, podmiňovací způsob, modální slovesa

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.