Kurz angličtiny pro začátečníky / pokročilé začátečníky

pro zájemce, kteří se ještě nikdy studiem angličtiny nezabývali a chtějí začít,
      nebo se již angličtinou krátce zabývali a chtějí pokračovat. 

Ve školním roce 2017-2018 ve středu 18.30 – 20.00

Cíle lektorky:
          poskytnout základy jazyka prostřednictvím konverzace, procvičování,
              her a dalších vhodných metod
          zbavit studenty strachu z mluvení
          podnítit jejich vlastní tvořivost a odvahu 
          přiblížit kulturu a tradice anglicky mluvících zemí 

Cíle studentů: 
          dosáhnout úrovně A1, vydat se k úrovni A2, tj. „Umím se dorozumět,
              položit jednoduché otázky, reagovat v základních životních situacích“

Učebnice English File 3rd edition Pre-intermediate nakladatelství Oxford University Press. 

Slovní zásoba: přibližně 740 slov.

Témata a situace: představování se, setkání, rodina, zaměstnání, čas, bydlení, schopnosti, situační frazeologie jak se omluvit, jak si objednat či koupit, jak se zeptat na cestu. 

Gramatika: přítomný čas, otázky, množné číslo, zájmena, vazba there is, minulý čas.

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.