Kurz angličtiny pro začátečníky

pro zájemce, kteří se ještě nikdy studiem angličtiny nezabývali a chtějí začít,
      nebo se již angličtinou krátce zabývali a chtějí pokračovat. 

Ve školním roce 2023-2024 ve čtvrtek 18.15 – 19.45

Cíle lektorky:
          poskytnout základy jazyka prostřednictvím konverzace, procvičování,
               her a dalších vhodných metod
          zbavit studenty strachu z mluvení
          podnítit jejich vlastní tvořivost a odvahu 
          přiblížit kulturu a tradice anglicky mluvících zemí 

Cíle studentů: 
          dosáhnout úrovně A1, vydat se k úrovni A2, tj. „Umím se dorozumět,
               položit jednoduché otázky, reagovat v základních životních situacích“

Učebnice English File 3rd edition Elementary nakladatelství Oxford University Press 

Slovní zásoba: přibližně 800 slov

Témata a situace: představování se, setkání, rodina, zaměstnání, čas, bydlení, záliby, 
situační frazeologie - jak se omluvit, jak si objednat či koupit, jak se zeptat na cestu 

Gramatika: přítomný čas, otázky, množné číslo, zájmena, vazba there is, minulý čas

Copyright © 2008, www.English-Classes.cz - Všechna práva vyhrazena.